Borsa’da işlem görmeye başladıktan itibaren 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin bitiminin ertesi günü başlamak üzere Likidite Sağlayıcılık işlemleri de planlanmaktadır.

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri : 7 – 8 Kasım 2019
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 5,40 TL
Konsorsiyum Lideri : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İzahname Yayım Tarihi ve Yeri : 25.10.2019, www.kap.org.tr
Şirket İnternet Sitesi : http://www.yukselen.com
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı
Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Sermaye Artışı (Nominal) : 12.810.000 TL (%29,58)
Ortak Satışı (Nominal) :
Ek Satış Hakkı (Nominal) :
Fiyat İstikrarı :
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük : 12.810.000 TL (%29,58)
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük : 12.810.000 TL (%29,58)

Şirket, Yönetim Kurulu’nun 08.03.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararı ile Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya veya halka arz yapılmasına yönelik yeni bir karar alınmamasına karar vermiştir.

Satmama Taahhüdü : Tüm ortaklar Şirket’de sahip oldukları ortaklık paylarından Borsa’da işlem görecek payların tekrar alınıp satılması hariç, hiçbir ortaklık paylarını ortakların paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacaklarını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini taahhüt etmişlerdir.
Tahsilat Grupları
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : 5.124.000 TL Nominal (% 40)
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : 6.405.000 TL Nominal (% 50)
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar : 1.281.000 TL Nominal (% 10)
Dokümanlar
İzahname / Özet : Doküman İçin Tıklayınız
Sermaye Piyasası Aracı Notu : Doküman İçin Tıklayınız
Talep Formu : Doküman İçin Tıklayınız
Esas Sözleşme : Doküman İçin Tıklayınız
Fiyat Tespit Raporu : Doküman İçin Tıklayınız
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu : Doküman İçin Tıklayınız
Bağımsız Denetim Raporu (Yıllıklar) : Doküman İçin Tıklayınız
Bağımsız Denetim Raporu ( Ara Dönem ) : Doküman İçin Tıklayınız
Hukukçu Raporu : Doküman İçin Tıklayınız
Broşür : Doküman İçin Tıklayınız