Sermaye Piyasası Kurulu’nca Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.01.2016 tarihinden itibaren;

-İşlem Aracılığı Faaliyeti

-Portföy Aracılığı Faaliyeti

-Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

-Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

-Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti

-Sınırlı Saklama Hizmetinde

Bulunmak üzere “GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM” olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

Yetki Belgemiz için lütfen tıklayınız.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerimiz için tıklayınız.