VERGİLENDİRME

Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. maddesi hükmü, ilgili Bakanlar Kurulu kararları ve 257, 258, 263, 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri’nde yer alan açıklamalar çerçevesinde 2012 yılında gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilen menkul kıymet faiz ve alım satım kazançları ile mevduat faizlerinin vergilendirme koşullarını gösteren özet tabloları aşağıdaki linklerden görebilirsiniz.

• 2020 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapılan değişiklikler doğrultusunda vergilendirme koşullarını gösteren özet tabloyu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

• 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanacak stopaj oranları için lütfen tıklayınız.
• 2020  yılı menkul kıymetler kazançlarının vergilendirme ve beyan esasları rehberi için lütfen tıklayınız.

Yatırım Fonu Bilgilendirme Videoları