Uzun vadede dövizden kazanmak isteyenler için Eurobond!

Eurobond devlet, şirket veya kurumların finansman sağlamak amacıyla, yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç ettikleri uzun vadeli kupon ödemeli tahvillerdir.

Özellikleri:
• Eurobond işlemi yapmak için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’de hesabınızın olması yeterlidir.
• Yüksek getirili bir yabancı para yatırım aracıdır. Özellikle yabancı para ve TL mevduat faizlerinin düştüğü piyasa koşullarında yüksek getiri sağlar.
• Eurobond alış alt limiti minimum 100.000 USD/EUR eurobond vadesine göre değişiklik gösterebilir.
• İkincil piyasada standart “işlem tarihi + 3 iş günü” valörlüdür.
• Kupon faizleri çoğunlukla sabit olup, değişken kupon faizli Eurobond’ lar da mevcuttur.
• Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen, vade sonu beklenmeden nakde çevrilebilir; nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.
• Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edilen Eurobond’ların fiziki teslimi mümkün değildir.
• Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra elde ettiğiniz getiriyi beyan etme zorunluluğunuz mevcuttur.
• Her türlü işlemde, ihraç eden ülkenin değil, satıldığı ülkenin yasaları esas alınır.
• Kupon Ödemesi, Nominal Değer * (Yıllık kupon faizi/Ödeme sıklığı) formülü üzerinden hesaplanır.