Yatırım kuruluşları ile müşterileri arasında yaşanan ve şikayete konu olan borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan
uyuşmazlıkların, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bünyesinde oluşturulan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetinde çözebilecektir.

Müşteriler; Birlik üyesine yaptıkları başvurulara, üyelerce verilen cevabın olumsuz olması veya lehine yeterli bir çözüm içermemesi karşısında
halen uyuşmazlığın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünürlerse, ve/veya birlik üyesi tarafından otuz günlük cevap süresi içinde
başvuru sahibine uyuşmazlığı ile ilgili cevap verilmemesi durumunda,
Birlik üyesinin başvuru sahibine verdiği cevabın taraflara tebliği tarihinden itibaren ve/veya cevap verilmesi gereken sürenin bitimini izleyen altmış (60) gün içinde
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirler.

Başvuru formu ve detaylar için tıklayınız.