Risk Bildirim Formları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.12.2005 Tarih ve 52 Sayılı toplantısında, Seri V, No:84 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanması yönünde karar alınmış olup, söz konusu değişiklik 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak süretiyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik neticesinde kurulun Seri: V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlşkin Esaslar Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Aracı kuruluşlar sermaye piyasası işlemlerinin risklerini açıklayan ve içeriği kurulca belirlenecek Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu müşterilerine imzalatmadan müşterileri ile sözleşme imzalayamazlar ve işlem yapamazlar.