OYAK Yatırım Payları Halka Arz Ediliyor!

OYAK Yatırım paylarının halka arzı, 18,65 TL sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı ile 2 – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2 – 4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek OYAK Yatırım Halka Arzına Turkish Yatırım hesabınız ile Turkish Yatırım İnternet Şubesi ve Müşteri Hizmetleri üzerinden başvurabilirsiniz.

 

Şirket  : OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri : OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker : OYYAT
Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi : Yurtiçi Bireysel Yatırımcı’lara dağıtım “Eşit Dağıtım” esasına göre yapılacaktır.
Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı gruplarına verilecek pay miktarına OYAK Yatırım ve Halka Arz Eden Ortak birlikte karar verecektir.
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 88.330.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 94.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü : 5.670.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
22.530.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.700.000 (Ek Satış)
Toplam 28.200.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 32.900.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü : 525.930.000 TL (Ek Satış Dahil 613.585.000 TL)
Halka Açıklık Oranı : %30 (Ek Satış Dahil %35)
Halka Arz Fiyatı : 18,65 TL
Halka Arz Tarihleri : 2 -3- 4 Haziran 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi : Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı : Yıldız Pazar
Tahsisatlar : 9.870.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%35)
9.870.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
8.460.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler :  

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir. Şirket’in hakim ortağı; Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), OYAK Yatırım’ın ön onayı alınmaksızın ilk Halka Arzı takiben 4 ay boyunca dolaşımı artırıcı nitelikte Şirket hissesi satmamayı ve/veya ihraç etmemeyi kabul etmiştir. Şirket’in mevcut ortağı OYAK, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı  :  

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ek pay satışı gerçekleştiren ortağın elde ettiği ek pay satış gelirinin (en fazla 87.665.000 TL) kullanılması planlanmaktadır.

Dökümanlar
Talep Formu : Döküman için tıklayınız.
İzahname : Döküman için tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu : Döküman için tıklayınız.

 

Rate this post