Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15.05.2017 tarih ve 6167 sayılı yazısı ile “Vali Konağı Caddesi, No:1 34371, Nişantaşı-Şişli İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere şube açma başvurumuz uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.