Kurumsal Bilgiler

Ticaret Unvanı: TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkez Adresi: Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: 0212 315 10 00

Faks No: 0212 343 24 15/16/17

E-posta Adresi: adk@turkishyatirim.com

Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 871 00 63 309

Ticaret Sicil Numarası: 359951