Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Turkish Yatırım olarak Kişisel Verilerinizi korumak amacı ile fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve mevzuat ile öngörülen kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekteyiz.

Kurumumuzca, Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve KVKHK 11 inci maddesi kapsamdaki haklarınız  hakkında “ Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ile tarafınıza bilgi verilmektedir.  Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni okumanız sonrasında “ Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu onaylamanız halinde, Kişisel Verileriniz tarafınıza yapılan bilgilendirme kapsamında mevzuata uygun olarak işlenerek Kurumumuzca gerekli süre boyunca saklanacak ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili belirtilen hakları öğrenebilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası