Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Bilgilendirme

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) tanımlı, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verilerinizi, korumak amacı ile idari ve teknik her türlü önlemi alarak ve mevzuat ile öngörülen kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekteyiz.

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin  işlenmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebebi, kişisel verilerin aktarılması, kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza yönelik olarak Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

Kanun’un 11. maddesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Taleplerinizi Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurmak suretiyle; Şirketimiz kayıtlı adreslerine noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, kimliğinizi teyit edici belgeler ile size en yakın Şubemize veya kayıtlı elektronik posta adresi (turkishyatirim.muhaberat@hs02.kep.tr) üzerinden iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

KEP Adresi : turkishyatirim.muhaberat@hs02.kep.tr

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ziyaretçi ve Güvenlik Kamerası Süreçlerinde İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni