Gelecek Varlık Halka Arz Ediliyor !

Gelecek Varlık Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde 13,65 TL sabit fiyattan halka arz ediliyor. Nominal değerli pay sermaye artırımı 13.200.000 TL, 8.800.000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arzda ayrıca 4.400.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %15,74 olup, ek pay satışı olması durumunda %18,89 olacaktır.

Konsorsiyum Lideri : Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama : Ekim 2021
Satış Yöntemi : Sabit Fiyatla Talep Toplama
Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi : Oransal Dağıtım
Halka Arz Büyüklüğü : Ek Satış Hariç 22.000.000 TL Nominal değerli pay Sermaye Arttırımı (13.200.000TL Nominal) & Ortak Satışı (8.800.000TL)

Ek Satış Hariç 26.400.000 TL Nominal değerli pay Sermaye Arttırımı (13.200.000TL Nominal) & Ortak Satışı (13.200.000TL)

Halka Arz Öncesi ve Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 126.500.000 TL – 139.700.000 TL
Halka Açıklık Oranı : Ek Satış Dahil: %15,75

Ek Satış Dahil % 18,90

Tahsisat Grupları : %40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%10 Yurt Dışı Bireysel Yatırımcılar

Satınalma Taahhüdü : 180 Gün
Fiyat İstikrarı : Payların BİAŞ’ da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

Fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50’ si kadar olacaktır.

Fon Kullanım Yeri : Halka arz gelirinin;

%40-%80 Mevcut Finansal Borçların Ödenmesi

%20-%60 yeni protföy yatırımları

Fiyat Tespit Raporu  :  Döküman için tıklayınız.
Talep Formu :  Döküman için tıklayınız.

 

Rate this post