Eurobond

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin, diğer ülke hazinelerinin, banka veya şirketlerin yabancı para cinsinden finansman sağlamak amaçlı ihraç ettikleri uzun vadeli borçlanma senetleridir.Birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli (genelde 5-30 yıl) yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlara yönelik enstrümanlardır.

Eurobond

Özellikler:
• Yüksek getirili bir yabancı para yatırım aracıdır. Özellikle mevduat faizlerinin düştüğü piyasa koşullarında yüksek getiri sağlar.
• Kupon faizleri çoğunlukla sabit olup, değişken kupon faizli Eurobond’lar da mevcuttur.
• Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen, vade sonu beklenmeden nakde çevrilebilir; nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.
• Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edilen Eurobond’ların fiziki teslimi mümkün değildir. Nihai saklaması yurtdışı saklama merkezlerinde yapılmaktadır.
• Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi bulunmamaktadır. Bunun yanısıra elde ettiğiniz getiriyi beyan etme zorunluluğunuz mevcuttur.
• Her türlü işlemde, ihraç eden ülkenin değil, satıldığı ülkenin yasaları esas alınır.

*** Yatırımlarınızı Eurobond olarak değerlendirmek isterseniz hem TurkishBank hem de Turkish Yatırım’ da bulunan hesaplarınızdan işlem yapabilirsiniz.