YTM Duyurusu

Zaman Aşımı Sorgulama İçin
Tıklayınız

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacakların zamanaşımına uğraması hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu hüküm kapsamında, aşağıdaki tabloda detayları verilen hesaplara ilişkin olarak hesap sahiplerinin duyuruda belirtilen tarihe kadar Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye geçerli bir kimlik belgesi ile başvurmaması halinde mevzuat gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklarınız ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceğini bilgilerinize sunarız.

Duyuruda belirtilen tarihlerden sonra zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin olarak yapılacak başvurularda söz konusu emanet ve alacakların iadesi mümkün olmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2020 yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Alacak Sahibi Müşteriler Listesi için tıklayınız.

2019 yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Alacak Sahibi Müşteriler Listesi için tıklayınız.

2018 yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Alacak Sahibi Müşteriler Listesi için tıklayınız.

2017 yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Alacak Sahibi Müşteriler Listesi için tıklayınız.

31.12.2016 Zamanaşımına Uğrayacak Alacak Sahibi Müşteriler Listesi için tıklayınız.

31.12.2015 Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacak Sahibi Müşteri Listesi için tıklayınız.

12.03.2015 tarihli YTM Duyurusu “Zamanaşımı Esasları” için tıklayınız.

31.12.2014 Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacak Sahibi Müşteri Listesi için tıklayınız.

24.09.2014 YTM Duyurusu için tıklayınız.

14.02.2014 YTM Duyurusu için tıklayınız.

2013 Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacak Sahibi Müşteri Listesi için tıklayınız.

02.08.2013 YTM Duyurusu için tıklayınız.