Banka Bonosu ve Tahvili

Bono Nedir?

Devlet ya da şirketler tarafından ihraç edilen, Borçlanma Senetleridir.

  • Devlet tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli borçlanma senetlerine Hazine Bonosu , bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma senetlerine Devlet Tahvili denir.
  • Özel Sektör Tahvil / Bonoları banka ya da anonim şirketler tarafından finansman sağlamak amacıyla, Türk Lirası üzerinden ihraç edilen borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarını çeşitli vadelerde değerlendirerek güvenli ve sabit bir getiri sağlamak isteyen yatırımcılar banka, devlet ya da özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yapabilirler.

Avantajları:

  • Devlet, Bankamız ya da diğer bankalar tarafından ihraç edilen çeşitli vade ve türlerdeki borçlanma araçları, sabit getirili yatırım araçları arasında bir alternatif olarak müşterilerimize sunulmaktadır.
  • Bono ve Tahviller vade sonuna kadar elde tutulduklarında, belirli bir getiriyi garanti ederler.
  • İkinci el alım-satım yapmak mümkündür. Vade sonu beklenmeden kıymet nakde çevrilmek istendiğinde o günün piyasa koşulları baz alınır. Vadesinden önce nakde dönüştürülmek istenirse, piyasada geçerli fiyatlardan satış yapılacağı için beklenenden fazla getiri elde edilebileceği gibi, beklenenden daha az getiri de elde edilebilir.
  • Özel Sektör Bono ve Tahvillerinin, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan farkı, ihraççının bir banka veya anonim şirket olması dolayısıyla herhangi bir devlet garantisinin söz konusu olmamasıdır.
  • Özel Sektör Tahvil / Bonoları ile Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu’na göre daha yüksek getiri sağlama imkanı bulunur.
  • Gerçek kişilerin, bankalar tarafından ihraç edilen TL cinsi bono ve tahviller üzerinden elde edilen alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabidir.
  • Tam mükellef kurumlar alım satım kazançları ve faiz gelirleri %0 oranında stopaja tabidir.

Getiri ve Hesaplama

•       Vade sonuna kadar bekleyerek,  vade başında belirlenen faiz oranı doğrultusunda nominal değeri vade sonunda alarak.

•       Vadeden önce sattığımızda piyasa değerine göre getiri sağlayarak.

•       Örnek Hesaplama: 100.000.- TL ile, 3 ay vadeli 8,25% basit faiz oranıyla bono aldığımda vade sonunda; 1.830 TL net getiri (stopaj sonrası) elde ederim. Mevduat eşleniği faiz pranı 8,73%’dür.

•       Brüt getiri: 2.034 TL , stopaj 203,4 TL

Nasıl İşlem Yapabilirim?

•       AÇIK YATIRIM’da piyasada bulunan bütün Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili ve banka bonolarını bulabilir, size en uygun olanını seçebilirsiniz.

•       Banka Bonosu ve Özel Sektör Tahvillerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızın SPK tarafından belirlenmiş “Nitelikli Yatırım” kriterlerine uymaları gerekmektedir.

Vergilendirme

Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen gelirler:

Gerçek kişiler için %10 oranında stopaja tabidir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile eşit vergilendirilmektedir.

Sermaye şirketleri ve yatırım ortaklıkları ile yatırım fonları için %0 oranında stopaja tabidir.

AÇIK YATIRIM’da Yatırım Kararınız Sizde!

Her bir müşterimizi “tek müşterimiz” gibi görüp, ürün ve piyasa analizlerimizi, müşteri risk profil çalışması ile birleştirerek doğru zamanda doğru kişiye doğru ürünleri sunuyoruz. Müşterilerimiz kendilerine özel sunulmuş analizleri değerlendirip yatırımına karar verirken bir kurumun ya da portföyün değil, kendi hedeflerine yatırım yapabilme fırsatı bulabilmektedir.

Tüm sorularınızı AÇIK YATIRIM WhatsApp hattımıza veya Süper Hizmet Merkezimiz’in telefon numaralarına iletebilir, WhatsApp ve Canlı ve Görüntülü Hizmet veren danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

AÇIK YATIRIM WhatsApp Hattı            :0(549) 840 22 45

Süper Hizmet WhatsApp Hattı          :0(212) 373 73 12/13

Süper Hizmet Telefon Numarası       :0(545) 284 09 33/43