Şirket : Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi
Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 700.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 705.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü : 5.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
105.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
20.000.000 TL nominal (Ek Satış)Toplam 110.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 130.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü : 935.000.000 TL – 1.089.000.000 TL
(Ek Satış Dahil 1.105.000.000 TL – 1.287.000.000 TL)
Halka Açıklık Oranı : %15,60 (Ek Satış Dahil %18,44)
Halka Arz Fiyatı : 8,50 TL – 9,90 TL
Halka Arz Tarihleri : 19-22 Nisan 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi : Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı : Yıldız Pazar
Tahsisatlar : 55.000.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50)
33.000.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
22.000.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%20)
Taahhütler : Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa’da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ; taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı : Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
Dokümanlar
İzahname / Özet : Doküman İçin Tıklayınız
Fiyat Tespit Raporu : Doküman İçin Tıklayınız
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu : Doküman İçin Tıklayınız
Bağımsız Denetim Raporu : Doküman İçin Tıklayınız
Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi : Doküman İçin Tıklayınız
Rate this post