Şok Marketler A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL’den 578.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 218.500.000 TL nominal değerli pay halka arzının talep toplama tarihleri 8-11 Mayıstır.

Halka arzda talep toplama fiyat aralığı 10,00 TL – 10,50 TL olacaktır.

Halka arz taleplerinizi Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük yada şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz.  Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Halka arza ilişkin izahname ve diğer dokumalar aşağıdadır.

Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız

Onaylı İzahname için tıklayınız

Esas Sözleşme için tıklayınız

İç Yönerge için tıklayınız

31 Aralık 2015, 2016, 2017 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız

Denetçi Sorumluluk Beyanı tıklayınız

Hukukçu Raporu ve Beyanı için tıklayınız

Arz Gelirlerinin Kullanımı için tıklayınız

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Bireysel Talep Formu için tıklayınız.

Kurumsal Talep Formu için tıklayınız.